Trường mầm non  Hoa Hồng  thực hiện công văn số 679 /PGDĐT-CNTT V/v vận động quyên góp, ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến trong các cơ sởgiáo dục trên địa bàn huyện.