Kết quả các cháu đạt: Bé ngoan 50 – 70% ; Cháu ngoan 30 – 40%; chất lượng các cháu cuối năm: 188 cháu, đạt tốt: 62 cháu, tỷ lệ 33%; khá: 91 cháu, tỷ lệ 48.5%; TB: 35 cháu, tỷ lệ 18.5%.

Tập thể:

Trình độ: Tổng số GV 09: Đại học 8/9 GV, trung cấp 1/9 GV.

Xếp loại cuối năm: XL xuất sắc: 03GV; Khá: 02 GV; TB: 01 GV; KXL: 03 GV (Hậu sản)

Đạt chuẩn nghề nghiệp GVMN: XL tốt: 04; Khá: 03; TB: 01; KXL: 01 GV (Hậu sản + nghỉ không hưởng lương 02 tháng)

yes Giáo viên giỏi cấp huyện qua các kỳ hội giảng, chiến sĩ thi đua cấp huyện:

Năm họcSố ngườiCấp khenNội dung
2008-20091UBND huyện Châu ĐứcGiáo viên giỏi cấp huyện
2008-20091UBND huyện Châu ĐứcChiến sĩ thi đua cấp huyện
2009-20101UBND huyện Châu ĐứcChiến sĩ thi đua cấp huyện
2010-20112UBND huyện Châu ĐứcGiáo viên giỏi cấp huyện

 

yes Sáng kiến & Giải pháp:

Năm họcSố ngườiCấp khenNội dung
2008-20092PGD huyện Châu ĐứcĐạt SKKN giải C
2009-20103PGD huyện Châu ĐứcĐạt SKKN giải C

 

yes Tham gia các phong trào: Văn nghệ, làm đồ dùng đồ chơi :

Năm họcHình thứcCấp khenNội dung
2009-2010Giấy khenPGD huyện Châu Đức Hội diễn chào mừng ngày 20/11 Đạt 01 tiết mục giải C
2009-2010Giấy khenPGD huyện Châu Đức Tham gia đồ dùng đồ chơi cấp huyện Đạt giải C

 

yes Thành tích tập thể:

Năm họcHình thứcCấp khenNội dung
2004-2005Giấy khenUBND huyện Châu Đức Tập thể trường + Tổ chuyên môn Đạt LĐTT cấp huyện
2008-2009Giấy khenUBND huyện Châu Đức Tập thể trường + Tổ chuyên môn Đạt LĐTT cấp huyện
2010-2011Giấy khenUBND huyện Châu Đức Tổ chuyên môn Đạt LĐTT cấp huyện