| Các giai đoạn

enlightenedNăm học đầu tiên trường có 6 lớp được khai giảng chung với trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Vào tháng 9-2002 có 3 lớp lá, 1 lớp chồi và 2 lớp lá ghép ở hai cơ sở lẻ. Lúc bấy giờ trường chưa có lớp học phải học mượn của trường tiểu học, nhà dân…bà Nguyễn Thị Phụng được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

enlightenedNăm học 2004-2006: bà Lâm Thị Thu được điều động về làm Hiệu phó trường.

enlightenedNăm học 2006 đến nay: có sự thay đổi Hiệu phó là cô Nguyễn Thị Thúy Vân.

enlightenedHơn năm năm đi vào thực hiện các biện pháp trong công tác tham mưu xây dựng CSVC, nhà trường đã đạt được các kết quả như sau : 

1) Năm học 2006 -2007: UBND huyện cho xây dựng được 02 phòng học ở thôn Lồ Ồ. 

2) Năm học 2010 – 2011 : + Nhà trường tham mưu với UBND xã Đá Bạc đã xây hàng rào cơ sở Lồ Ồ, 

3) Năm 2011-2012: + Do kinh phí địa phương khó khăn, nhà trường tiếp tục tham mưu với Hội từ thiện, các mạnh thường quân, sơn nước phòng học các lớp, hàng rào xung quanh trường. Hiện nay do nhu cầu số lượng học sinh ở cơ sở lẻ lớp Phước Trung tăng, phòng học xuống cấp, chật hẹp, với công tác tham mưu, bằng tấm lòng nhân ái của Hội từ thiện tại Vũng Tàu đã đồng ý cho nhà trường xây dựng mới lại một phòng học, hàng rào, công trình vệ sinh ở lớp này. Đã tiến hành xây vào đầu tháng 6/2012.

| Phát triển về chất lượng và số lượng

Năm học

Đội ngũ

Số cháu

Số lớp

Số phòng học (tranh tre, bán kiên cố, kiên cố)

2002-2003

07

160

06

03 phòng học mượn tiểu học; 01 phòng tranh tre mượn nhà dân; 01 phòng mượn trụ sở thôn

2003-2004

14

220

10

05 phòng cấp 4; 02 phòng học tạm

2004-2005

14

223

10

05 phòng cấp 4; 02 phòng học tạm

2005-2006

14

220

10

05 phòng cấp 4; 02 phòng học tạm

2006-2007

12

225

10

05 phòng cấp 4; 02 phòng học tạm

2007-2008

14

241

11

05 cấp 4; 02 phòng học tạm

riêng cơ sở lẻ Lồ Ồ được xây mới

2008-2009

15

240

11

05 cấp 4; 02 phòng học tạm

2009-2010

16

230

10

05 cấp 4; 02 phòng học tạm

2010-2011

16

200

10

05 cấp 4; 02 phòng học tạm

2011-2012

16

198

09

05 cấp 4; 02 phòng học tạm