yes Nhà trường thường xuyên mở bài phát thanh tuyên truyền về phòng chống bệnh Tay- Chân - Miệng tại trường vào giờ đón, trả trẻ kết hợp tuyên truyền về nội dung, hình ảnh tại các lớp và ở bảng tin nhà trường, giúp Phụ huynh có thêm kiến thức để cùng nhà trường phòng chống bệnh Tay – Chân – Miệng cho các cháu tốt, nên không có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường. BGH và nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra thao tác vệ sinh của các cháu, theo dõi các cháu uống Sữa và cho cháu uống đúng theo lịch, thường xuyên thay đổi nội dung, hình ảnh ở bảng tuyên truyền về các bệnh thường gặp theo tháng, theo mùa để Phụ huynh nắm bắt thực hiện, các lớp vệ sinh cá nhân cháu, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ.

yes Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô và các cháu tại trường.

yes Nhà trường đã phát phiếu thăm dò kiến thức Phụ huynh về công tác chăm sóc giáo dục các cháu, qua chấm điểm đa số Phụ huynh làm bài đạt kết quả tốt.

yes Tham mưa tốt với trạm y tế xã, khám sức khỏe cho các cháu đúng thời gian quy định 2 lần/năm.

yes Tổ chức cân đo cho các cháu đầy đủ đúng thời gian quy định 3lần/năm, lần 1 vào ngày 15/09/2011, lần 2 ngày 15/12/2011, lần 3 ngày 15/03/2012. Đối với các cháu suy dinh dưỡng giáo viên theo dõi và cân đo hàng tháng, liên hệ với Phụ huynh kịp thời về kết quả cân đo, khám sức khỏe của các cháu.

yes Nhà trường đã vận động tốt nguồn Sữa xã hội hóa, ngoài tiêu chuẩn Sữa nhà nước cho 8 hộp/trẻ/tháng các ngày còn lại trẻ được uống đủ, nhờ Phụ huynh đồng tình hưởng ứng nên sức khỏe của trẻ ngày càng phát triển.

Kênh A (bình thường),tỷ lệ: 182 = 97%.

Kênh B(suy dinh dưỡng vừa)tỷ lệ : 06 = 03%.

Kênh C (suy dinh dưỡng nặng), tỷ lệ: 0

Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng  10%  so với năm 2011.